Storskrald / Affald

Storskrald / Affald


Storskrald

I containergården er det muligt at aflevere næsten alt – undtaget byggeaffald, sanitet og bildæk. Byggeaffald og sanitet er: Toilet, håndvask, mursten og beton, som du selv skal sørge for bliver afleveret på kommunens genbrugs/affaldsstation.


Du kan aflevere: Møbler, hårde hvidevarer, elektronik, maling, legetøj, senge/madrasser, gulvtæpper - som du ikke har brug for mere. Affaldet bliver afhentet fredag i lige uger.


Da pladsen er trang – så sørg venligst for, at tingene bliver placeret hensigtsmæssigt, og det afleveres i en håndterbar størrelse (klip gulvtæppet i mindre stykker osv).


Affaldsordning

I Rødovre Kommune skal man sortere affaldet i: Aviser, Bioaffald, Farligt affald, Flasker, Glas, Pap, Plast, Metal og  Restaffald. I ejendommens containergård og uden for findes der containere, til ovennævnte genstande.


De forskellige containere tømmes som følgende:

Aviser/reklamer- tømmes på mandage efter behov

Bioaffald - hver fredag

Farligt affald - der træffes aftale om afhentning

Flasker - tømmes på onsdage efter behov

Pap - hver onsdag

Plast - hver fredag

Metal - hver torsdag

Restaffald- hver fredag

Keramik - torsdag i ulige uger

Haveaffald - hver fredag om sommeren. Om vinteren med storskrald fredag i lige uger


Efter behov vil sige, at de vejer indholdet, og ud fra det skønner de, hvornår der skal tømmes igen.


I Affaldshåndbogen 2013 kan du se, hvordan affaldet skal sorteres i de rigtige containere. Papkasser SKAL skæres op, så de kan være i containerne - og ikke bare efterlades inden for døren.


I april 2013 blev der udleveret en grøn affaldsspand samt specielle poser til alle beboerne, som kun må bruges til Bioaffald. Foreningen får af Rødovre Kommune udlevereret 100 bioposer to gange årligt pr. lejlighed, som kan afhentes på Beboerkontoret. Har du brug for flere poser, kan du henvende dig på genbrugsstationen.


Læs mere om ordningen her.