Generalforsamling

Generalforsamling


Ejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som vælger formand, bestyrelse og suppleanter, administrator og godkender foreningens vedtægter, regnskag og budget. Generalforsamlingen skal afholdes én gang om året inden den 1. maj.