EL & Varme

El & Varme


Én gang om året skal der aflæses måler for hhv. varme og el. Samtlige elmålere er placeret i kælderen i aflåste rum.


El

Alle de gamle elmålere er i 2019 blevet udskiftet med elektroniske målere, som aflæses elektronisk.

 

Hvis lejligheden fraflyttes i mellemtiden, er sælger / køber eller ejendomsmægler ansvarlig for at elmåleren bliver aflæst. Henvendelse om aflæsning skal ske til Beboerkontoret eller i Bestyrelsespostkassen


Varme

Ejendommen opvarmes med fjernvarme. A conto-opkrævning sker pr. måned via fællesudgifterne.

Samtlige radiatorer er forsynet med en fordampningsmåler. Brunata annoncerer på opgangsdørene eller omdelt skrivelse, hvilke datoer / dage der vil blive aflæst varmemålere. Det er op til den enkelte beboer at være hjemme den pågældende dag, eller træffe aftale med andre, som kan være til stede. Det er ikke en opgave som bestyrelsen / viceværten påtager sig. Hvis du ikke er hjemme den aftalte dag, modtager du en seddel med oplysning om, at kontakte Brunata med henblik på at træffe en ny aftale. Hvis ikke det lykkes Brunata at foretage en aflæsning hos dig, vil de pr. automatik skønne et forbrug for det kommende år.


Når varmeregnskabet er afsluttet, bliver der sendt en opgørelse til alle beboerne, hvor det fremgår, om dine indbetalinger svarer til dit forbrug, om du skal betale ekstra, eller om du måske skal have penge retur.


Hvis lejligheden fraflyttes i mellemtiden, skal varmemåleren også aflæses. Henvendelse skal ske til Brunata. Eventuelle omkostninger er for ejers regning.


Find oplysningerne på Brunatas hjemmeside.


Hvis du har problemer med at få varme i din radiator, kan det være termostaten, der enten har sat sig fast, eller er defekt. Vi henstiller til beboerne, om ikke selv at begynde at skille termostaten ad men i stedet kontakte blikkenslageren. Hvorfor nu det? Erfaringen har vist, at det kan resultere i udslip af enorme mængder varmt vand, og store vandskader hos de omkringliggende naboer, hvis du gør det selv.