Hundehold

Hundehold


Det er tilladt at holde hund (alm. hundelov gælder).


Hunden skal være i snor alle steder uden for lejligheden, og sørg for at fjerne din hunds efterladenskaber.


På græsplænen bag huset er det dog tilladt, at hunde, tilknyttet beboerne i ejendommen, frit/uden snor at lege.


Det skal ske under stor hensyntagen til andre beboere.


Hunden må ikke være til gene for naboer og omkringboende.