Ejerforeningen

Ejerforeningen


Ejerforeningen har en administrator, som vælges på generalforsamlingen. Det er administrator, der i samarbejde med bestyrelsen varetager foreningens anliggender.