Ejendomsservice

Ejendomsservice


Vi benytter firmaet Fejekosten.


Firmaet varetager opgaverne med at servicerer vores grønne arealer, tømmer affald og rengør vaskeriet m.m.