Barne- & Klapvogne

Barne- & Klapvogne


Barne- & klapvogne må ikke parkeres under trapperne i indgang A-N eller på svalegangen ifølge Brandmyndighederne.


Svalegangen er et areal som i tilfælde af brand / tilskadekomne beboere skal være nemt for brandmyndigheder og ambulancefolk at færdes på. Derfor må det ikke bruges til opbevaring / henstilling af diverse ting.


I Bekendtgørelsen om brandsikring af beboelsesbygninger … står der i §9:

Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene mv. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald, der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.


Beboerne skal efterleve og respektere ovenstående. Benyt cykelkælderen eller evt. altanen til parkering.