Svalegang

Svalegang


Beboerne skal selv renholde svalegangen både sommer / vinter for snavs / sne, og strø grus, hvis det er nødvendigt. Grus findes i kælderen opgang N ved elevatoren.

 

Husk:

Der må ikke benyttes salt, da det ødelægger betonen.

Området over / under vinduet samt lampen skal også renholdes.


Svalegangen giver adgang til lejlighederne B-M. Svalegangen skal være let fremkommelig, og der må ikke placeres bord / stole, barnevogne eller bruges til anden opmagasinering. Svalegangen er et areal som i tilfælde af brand / tilskadekomne beboere skal være nemt for brandmyndigheder og ambulancefolk at færdes på.


Læs mere i bekendtgørelsen om brandsikring af beboelsesbygninger ……. §9:

Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene mv. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald, der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.


Beboerne skal efterleve og respektere ovenstående.